31
شهریور

پروژه  Olympus

ناسا می خواهد تا سال 2030 یک پایگاه ماه ایجاد کند. آیا چاپ سه بعدی با گرد و غبار ماه می تواند جوابگوی این پروژه باشد؟ آخرین باری که...

ادامه مطلب