14
آذر

الگوههای طراحی آرگونومیک با مقیاس انسانی ابزار بی حد معماران برای طراحی

وقت آن شده است که جستجو در نیوفرت و گشت و گذار پیکسل به پیکسل را کنار بگذارید، چرا که مقیاسهای انسانی بسیار ساده تر شده است. شرکت مشاروه...

ادامه مطلب