05
اسفند

High rise

معماری عنصر پنهان زندگی انسان هاست  که بر اخلاق و رفتار آنها تاثیر مستقیم دارد ، ساخت یک اثر معماری مانند راه رفتن بر روی طنابی نازک است که...

ادامه مطلب