27
مرداد

چرا برخی از اشکال آرامش بخش به نظر می رسند و برخی دیگر حس عصبانیت را القا می کنند؟

چه تفاوتی بین لوگوی یک گروه متال و الگویی از یک باغ ذن وجود دارد؟ بنطر می آید قرار است آغاز یک جک باشد. اما این یک سوال واقعی...

ادامه مطلب