11
دی

کوکاکولا ، پپسی و نستله، بدترین آلاینده های پلاستیکی جهان برای سال سوم معرفی شده اند.

برای سومین سال متوالی ، با یک حسابرسی توسط انجمن زیست محیطی رهایی از پلاستیک، شرکت کوکاکولا،پپسی و نستله به عنوان شرکتهای ایجاد کننده بیشترین آلودگی پلاستیکی شناخته شدند....

ادامه مطلب