• تلفن تماس: 02335280050
 • پست الکترونیک: info@5thart.ir
 • ساعت کاری:
 • 14:00 - 08:00
 • 21:30 - 16:00

Tags: چشم انداز

 • 26
  بهمن

  koyaanisqatsi 1982

  فیلم با دیدی از یک غار شروع میشود که بر روی دیوار های آن نقاشی های قدیمی که همانند نقاشی های سرخ پوست هاست، کشیده شده. که هم زمان...

  ادامه مطلب
 • 01
  دی

  معماری و طبیعت: چارچوبی برای ساخت در مناظر

  ساختمان در طبیعت یک تناقض محسوب می شود‌‌، زیرا معماری دسترسی همه جانبه به چشم انداز را امکان پذیر می کند‌‌، در حالی که همزمان‌‌، نشانه ‌های طبیعی به...

  ادامه مطلب