05
اسفند

Manhatan

منهتن داستان  نیویورک 1979 است.  نیویورکی با ظاهری زیبا اما در باطن خشک و بیروح. فیلم روایت گر داستان های احساسی و عاشقانه است که در فضا های مختلف...

ادامه مطلب