31
شهریور

هتل شناور

ساخت هتلی شناور بر روی پلاستیک در اقیانوس یک گروه معماری اینگلیسی برنامه های خود را برای ساخت یک استراحتگاه شناور  ساخته شده از پلاستیک بازیافت شده در اقیانوس...

ادامه مطلب