10
آذر

ساخت مصالح ساختمانی سلولوزی قابل بازیافت از کاغذ باطله توسط شرکت هونکس.

شرکت استارتاپی هونکس Honext واقع در بارسلون،، یک ماده ساختمانی پایدار را ساخته است که از ترکیبی از آنزیم ها و سلولز گرفته شده از جریان زباله تولید کاغذ...

ادامه مطلب