09
بهمن

ماکس لمب قطعات مبلمان مجسمه ای را از کاشی های سه بعدی میسازد:

ماکس لمب قطعات مبلمان مجسمه ای را از کاشی های سه بعدی میسازد طراح لندنی ، ماکس لمب ، نصب و ساختن مواردی از کاشی های سه بعدی طراحی...

ادامه مطلب