14
دی

Pantone برای سال 2021 دو رنگ را به عنوان رنگ سال انتخاب می کند.

طوسی و زرد پنتون ، دو رنگی است که Pantone به عنوان رنگ های سال 2021 نامگذاری کرده است. شرکت رنگ آمریكایی Pantone معتقد است كه جفت شدن رنگ...

ادامه مطلب