14
اسفند

خلاصه کتاب سبک شناسی معماری ایرانی(بخش ششم: شیوه آذری)

سبک شناسی معماری ایرانی(بخش ششم: شیوه آذری) نام کتاب: سبک شناسی معماری ایرانی ناشر: انتشارات سروش دانش نویسنده: دکتر محمدکریم پیرنیا تدوین و گردآوری: دکتر غلامحسین معماریان ویراستار: مهندس...

ادامه مطلب