25
آذر

اسکار نیمایر

یکی از دلگیرترین جنبه‌های سفر این است که جهان اغلب در مکان‌های مختلف یکسان به نظر‌ می‌رسد. برج‌های مرکز شهر توکیو از برج‌های فرانکفورت یا سیاتل قابل تشخیص نیستند....

ادامه مطلب