18
اسفند

خلاصه کتاب بادخان

کارکرد بادخان ها مبتنی بر اختلاف فشار موجود بین ساختمان و تجهیزاتی است که هوا را در کل ساختمان می کشند.  دودکش های خورشیدی برای انجام این امر مبتنی...

ادامه مطلب