• تلفن تماس: 02335280050
  • پست الکترونیک: info@5thart.ir
  • ساعت کاری:
  • 14:00 - 08:00
  • 21:30 - 16:00

طراحی فضای مسکونی

خانه شما مسلما مهمترین ساختمان شما است. جایی است که شما زندگی خود را زندگی می کنید. شما در آن رشد و پیشرفت فرزندان خود را می بینید. این محل راحتی است که در انتهای روز به آن باز می گردید. خانه شما با طراحی درست مخزن خاطرات و ژنراتور رویاها است.

طراحی خانه شما یک عمل کاملا شخصی است و انتخاب یک معمار مناسب برای کمک به شما در این فرآیند بسیار مهم است. طبیعتا معمار باید واجد شرایط انجام این کار باشد، اما و از آن مهم تر باید قادر به درک شما به عنوان یک انسان باشد.

یک معمار خوب برای طراحی خانه باید یک شنونده خوب باشد و سوالات درستی از شما بپرسد. ما به زندگی شما و شیوه آن احترام می گذاریم و تلاش می کنیم چالش ها را شناسایی کرده و با طراحی یک فضای مناسب در کیفیت بخشی به شیوه دلخواه زندگی تان در کنار شما باشیم.

پروژه های مسکونی مانند خانه ها و ویلاها نیاز به المان های طراحی معماری خاص خود را دارند. هدف در این پروژه ها پاسخگویی به نیازهای صاحبان و کاربران این فضاها می باشد.

بناهای مسکونی برای افرادی ساخته می شود که قرار است در این فضاها زندگی کنند.اکثریت نظریه پردازان به ضرورت تاثیر طبیعت بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان تاکید داشتند. رایت، لوکوربوزیه، جان راسکین، افلاطون نیز  بارها به ضرورت تاثیر طبیعت اشاره کرده است. با توجه به رشد سریع جمعیت و شکل گیری زندگی آپارتمانی در اقلیم شهر مشهد شاهد حذف فضاهای نتمه باز و باز و در نتیجه ی حذف حضور طبیعت از زندگی ساکنین هستیم. فضای باز مسکونی علاوه بر تامین نور و روشنایی فضاهای داخلی و تهویه طبیعی به عنوان فرصتی برای ارتباط بیشتر با طبیعت است. با توجه به محدودیت فضای داخلی واحد های مسکونی و سابقه سنتی حضور حیاط در زندگی ایرانی، فضای باز مجالی برای گسترش عملکرد فضای داخلی و رابطه ی آن با فضای بیرونی است. بنابراین بررسی الگوهای بومی گذشته و بازنگری شناخت وضع موجود فضای نیمه باز، زمینه ساز طراحی آگاهانه تر و فضاهای مسکونی مطلوب تر است. نتایج پژوهش بر اهمیت نقش معمار به عنوان سازنده فضا در رضایت ساکنان از مکان دلالت می کند. به دلیل این که ویژگی های فضایی بیشترین تاثیر را بر رضایت ساکنان از فضا دارد. در این تحقیق، روش کیفی استفاده شده و گردآوری داده ها در دو بخش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد خانه های بومی انجام شده است. تطابق مشخصه های بدست آمده از الگوی خانه های سنتی شهر مشهد و خانه های امروزی ایجاد شده است.

در نظر مولفه های مختلف با توجه به خواسته های مشتری و همچنین هدف ارتقاع سطح کیفیت و اثر بخشی آن در جامعه، استفاده از صحیح ترین روشها در طراحی از اصول اساسی دفتر طراحی هنر پنجم است.