• تلفن تماس: 02335280050
  • پست الکترونیک: info@5thart.ir
  • ساعت کاری:
  • 14:00 - 08:00
  • 21:30 - 16:00

طراحی و ساخت مبلمان شهری

گاه در ساختارهای شهری و فضای دکوراسیون داخلی نیاز به استفاده از عناصر با ویژگیرهای منحصر به فرد می باشد که به‌صورت آماده و یا محصول در دسترس موجود نیم باشد.

گاه در ساختارهای شهری و فضای دکوراسیون داخلی نیاز به استفاده از عناصر با ویژگیرهای منحصر به فرد می  باشد که به‌صورت آماده و یا محصول در دسترس موجود نیم باشد. برای این منظور نیاز به طراحی به اثری هنری با شاخصه های مربوط به همان فضا میباشد تا بتوان نیاز های زیبایی شناسانه فضا در کنار رفع خواسته های کاربردی را نیز فراهم کرد.

این عناصر و المانهای نه تنها در فضاهای داخلی بلکه گاه به عنوان مبلمان شهری و یا عناصر دکوراتیور جاده ای نیز استفاده می شود که شامل مواردی نظیر تندیس ها و سیستم های روشنایی و ساختاهای تبلیغاتی می شود.

گروه طراحی هنر پنجم با استفاده از دانش و هنر خود در این زمینه قادر به ارائه خدمات مختلف می باشد تا خواسته های شما را برآورده سازد.