• تلفن تماس: 02335280050
  • پست الکترونیک: info@5thart.ir
  • ساعت کاری:
  • 14:00 - 08:00
  • 21:30 - 16:00

خدمات نظارت بر ساخت و ساز

اگر انتخاب ناظر حرفه ای برای نظارت بر تبدیل طرح به خانه و یا مکان کسب کار رویایی شما بدرستی صورت پذیرد، صرفه جویی در هزینه و زمان جزو اولین دستاورهای این انتخاب خواهد بود.

نظارت معماری، یک سرویس هسته ای است که در طول تمام مراحل ساخت و ساز تا به پایان رسیدن پروژه، یکی از مهمترین خدماتی است که ما ارائه می دهیم. بخشی از نظارت معماری، نظارت بر فرآیند ساخت و ساز و نظارت بر اهداف پروژه، کنترل فرایند انطباق است. در این مرحله از پروژه، مشتریان و پیمانکاران نگرانی های خود را در مورد شرایط کاری ابراز می کنند و به دنبال حل فوری مشکلات مربوط به ساخت و ساز می باشند که ممکن است در طول فرایند ایجاد شوند.این نظارت بر ساخت و ساز به واسطه نیروهای توانمند هنر پنجم، شما را در اتخاذ تصمیم درست یاری نموده  همچنین ما را قادر می سازد تا نتایج نهایی مربوط به جنبه های زیبایی شناسی و فنی طراحی را پیگیری کنیم.