13
مردادPersian Moons Name
1394
105 بازدید

ملاقات و توافق

اولین ملاقات، توافقی برای شروع یک تعهد می باشد. ایجاد فضایی دلنشین برای آغاز یک همنشینی در روند اجرای هر چه بهتر خواسته های شما، کمترین خدمت میزبانی از طرف ماست. ملاقات اولیه و مشاروه های مقدماتی روند شناخت نیاز شما را برای گروه معماری هنر پنجم تسهیل می نمایند. نگاه ما به هر پروژه و نیاز مشتری، در حقیقت خلق یک اثر هنری زیبا با در نظر گرفتن اولویت های شما است.