• تلفن تماس: 02335280050
  • پست الکترونیک: info@5thart.ir
  • ساعت کاری:
  • 14:00 - 08:00
  • 21:30 - 16:00

درباه هنر پنجم

هنر پنجم، تعالی هنر برای زیستن


 معماری، خواستگاه تعالی هنر برای کاربری است و هر آنچه در معماری به کار بسته می شود برای ایجاد، تعادل، آرامش و امنیت است.

گروه طراحی هنر پنجم، بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه طراحی و معماری دارد. فعالیت های گسترده در زمینه های مختلف طراحی معماری، طراحی نما و چشم انداز، طراحی فضای سبز، اکسسوری، مبلمان شهری و طراحی داخلی، گنجینه ارزشمندی از تجریبات را همراه با علم برای هنر پنجم تبدیل به ابزاری برای طراحی بهترین ایده ها و خواسته ای شما کرده است. استفاده از سیستم های نرم افزار در هنر معماری و صنعت ساختمان و ارتباط با ساختارهای پیشترفته دنیا نظیر BIM قدرت دو چندان در اختیار هنر پنجم گذاشته است. شیوه طراحی تعاملی، و بدور از سلیقه و اجبار طراح، در کنار مشاوره های حرفه ای برای رسیدن به طرح نهایی و دلخواه مشتریان، راهکار مشتری مداری این گروه می باشد تا سعی شود حقوق مشتری به صورت تمام و کمال رعایت گردد. اصلی شیوه در نظر گرفته برای هنر معرفی، ارائه هرچه بهتر طراحی برای مشتریان است. ما به هر پروژه به عنوان محل زندگی خود و یا بخشی از وجود خود نگاه می کنیم.

روح اله خلیل نژادی

مدیر فنی

امیر نظام نصیری

مدیر اجرایی

ابوالفضل عالمی

مدیر داخلی

نظرات مخاطبین

می خواهی یک طرح مناسب و مطابق با خواسته هات داشته باشی؟