18
اسفندPersian Moons Name
1400
49 بازدید

خلاصه کتاب بادخان

کارکرد بادخان ها مبتنی بر اختلاف فشار موجود بین ساختمان و تجهیزاتی است که هوا را در کل ساختمان می کشند.

 دودکش های خورشیدی برای انجام این امر مبتنی بر خاصیت دودکشی هستند.

در اروپا حدود ۵۰ درصد انرژی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود و ۳۰ تا ۴۰ درصد دی اکسید کربن از ساختمان‌ها متصاعد می گردد. بخش عمده‌ای از انرژی مصرفی در ساختمان ها برای تهویه مطبوع صرف می شود بنابراین به مسئله تهویه طبیعی باید به مثابه یک موضوع اساسی ساختمانی-محیطی نگریسته شود.

نیروهای جوی و آب و هوایی، ناشی از تابش خورشید است. چون زمین انرژی خورشید را جذب می‌کند در نتیجه، سطح کره زمین گرم می شود. هوای مجاور سطح زمین گرم شده به سمت بالا حرکت می‌کند و این باعث افت فشار میشود از آنجا که زمین به صورت یکنواخت گرم نمی شود ، محدوده‌های با فشار نسبتاً زیاد یا نسبتاً کم در بالای سطح آن ایجاد میشود . که باد نتیجه مستقیم این اختلاف فشار است. بدین ترتیب که هوا از نواحی دارای فشار بالا به طرف نواحی دارای فشار پایین به حرکت در می آید .

ادامه کتاب را از لینک دانلود زیر مطالعه کنید

https://mega.nz/file/zUB2FTha#L0ZomAYuoztuHtw6vVJPO0y4b76mcMvXDPPZ61XynuA