08
اسفندPersian Moons Name
1400
47 بازدید

معرفي و نقد مستندurbanized2011

این مستند درباره “طراحی شهری” است. در این مستند تعدادی از طراحان شهری درباره ساختارهایی که اندام های شهری را بوجود آورده اند توضیحاتی ارائه داده اند. در این مستند هرآنچه مربوط به موضوع شهرنشینی و ابعاد آن است، موضوعات مربوط به آمارهای جمغیتی و درصد رشد جمعیت، و طرح هایی شهری موفق که در شهر ها و کشورهای مختلف اجرا شده اند مورد بررسی قرار میگیرد.

همچنین اشاراتی به موضوعاتی مثل مصرف اکسیژن و نشر دی اکسید کربن، الگوی شهرک نشینی و زاغه نشینی، انبوه سازان و ساخت و سازهای سریع، مشکلات اقلیمی و بحران های زیست محیطی، چشم اندازهای آینده سایت ها، بحث مالکیت های زمین ها و شهرداری، منفعتی که عده ای از سودجویان از طراحی های شهری میبرند، تاثیر طراحی شهری بر امید و اعتماد به نفس شهروندان، و نیازهای انسانی که محیط را قابل سکونت میکند مثل آب شرب، برق، گاز و نیازهایی مثل جمع آوری فاضلاب و غیره… بیان میشود.

این مستند برای کسانی که به موضوع طراحی شهر علاقه مند هستند بسیار مفید خواهد بود. بعد از تماشای این مستند به راحتی میتوانید شهر خودتان را تحلیل کنید و متوجه شوید چه نقاط ضعف و قوتی دارد. اگر گذشته تغییرات شهری را به خاطر دارید میتوانید مقیاسه کنید که نمونه قبلی که از بین رفته است کارامدتر بود یا نمونه امروزی؟! تاثیرات منطقه بندی و شهرک نشینی در شهر شما چگونه است؟! آیا عده ای در منطقه ای با زمین های  باارزش تر ساکن هستند و عده ای در حاشیه شهر؟! تقسیم بندی ساختارهای شهری را در شهر خودتان چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا هر منطقه به تعداد کافی مدرسه، مسجد، فضای سبز، مجتمع خرید، مراکز بهداشتی و درمانی دارد؟ مسیر های دستیابی، حجم ترافیک یا تعداد پارکینگ های شهرتان را چطور ارزیابی میکنید.؟!

Urbanized  مستندی مفید، قابل درک و دلنشین است که دید باز تری از اهمیت موضوع طراحی شهری به شما خواهد داد. تماشای این مستند را ختما در برنامه زندگی تان بگنجانید.