05
اسفندPersian Moons Name
1400
55 بازدید

Inception

معماران خالق دنیا هستند اگر بخواهیم inception  را از نگاه معماری نقد کنیم میتوان آنرا در این جمله خلاصه کرد

انسان موجودی خلاق است و دوست دارد پدید آورنده باشد ، معماران نمادی از خلاقیت خالق خود هستند آنها فضا را خلق میکنند  ، فضایی برای زندگی  ، Inception به خلاقیت بدون مرز میپردازد چیزی که آرزوی هر معماریست تصور کنید تنها با تجسم خود هر چیز که میخواهید بسازد

خلق دنیای جدید چیزیست که انسان به روش های مختلف در پی ساخت آن است  نتیجه این تلاش را  بازی های ویدیویی  و فیلم ها دید

فضا دارای احساس است ، گاه تلخ و گاه شیرین  این احساسات خاطرات را شکل میدهدند

  انسان موجودیست که با تجسمات و تصورات خود زندگی خود را میسازد حال اگر خاطرات خوبی در ذهن او شکل بگیرد میتواند هر روز روندی رو به جلو داشته باشد و پیشرفت کند و خاطره بد بلعکس

بنابراین  معماران  سازنده زندگی افرادند آنها به زندگی انسان ها رنگ میدهند  و سبب میشوند آنها خاطره خوب بسازند وگاه میتوانند با اثری بد زندگی انسان ها را ویران کنند

انسان ها با خلاقیت خود دنیا خود را شکل میدهند و هرفرد معمار زندگی خود هستند

inceptioninceptioninceptioninceptioninceptioninceptioninceptioninceptioninceptioninception