05
اسفندPersian Moons Name
1400
45 بازدید

Blade runner

ساختمان چیست و ساختمان خوب چه ویژگی دارد .آیا صرفا عملکرد برای یک ساختمان کافیست ؟

 انسان نیاز به سرپناه داشت تا حریم امنی برای خودبه وجود بیاورد ،  او به غار رفت ، نیازش برای داشتن سرپناه برطرف شد، اما چه چیزی سبب شد که برای خود خانه بسازد  ، انسان نیاز های جدیدی را در خود حس کرد ، دیگر غار برای او فضای مناسبی برای زندگی نبود  اون قدرتمند شده بود و دیگر از محیط نمیترسید ، او نیاز داشت زندگی کند .

به مرور زمان و با پیشرفت علم و صنعت انسان دشمنی شد برای خودش و حریم امن  خود را نابود کرد دیگر حیوانی به او حمله نمیکرد اما بانک ها و فشار کار اورا مجبور میکرد در فضایی غار مانند زندگی کند  و دیگر کیفیت فضای زندگی برایش مهم

انسان برای زندگی نیاز به نور دارد  حتی گیاه  برای رشد خود نیاز به نور دارد   وبدون نور میمیرد

نور فضا را پاک و آنرا مهربان میکند ، نور سبب میشود که محیط با ما ارتباط برقرار کند و احساسی ناشناس  و گنگ به ما ندهد  نور به فضا خانه وارد میشود گل هارشد میکنند مبل گرم میشود در زیر نور می نشینید و گرم می شوید و شربت ابلیمو خود را با دو تکه یخ و دو برگ نعناع میل میکنید نور روی فرش میافتد و فرش را گرم میکند و شما از راه رفتن روی آن فرش لذت میبرید  ، نور از شیشه های رنگی پنجره رد  میشود و با نور های رنگارنگ فضا را شاد و نشاط آور میکند ،نور فضای بیرون را با فضای درون ادغام میکند

و هزاران چیز دیگر که بدون نور ممکن نیست حال اگر نور نباشد دیگر هیچ یک از این  زیبایی ها قابل مشاهده نیست و چه چیزی جز برده بودن میتواند انسان را وادار کند که چشم از این  زیبایی ها ببندد  و در فضایی سرد و کثیف زندگی کند

آب عنصری حیات بخش است  اما  زمانی که  به گیاهی زیاد اب دهد ریشه ی آن میگندد

رطوبت  و آب در جایی که حیات است  و زندگی جاریست مطبوع است طبیعت خود با سبزی و نشاطتش اعلام میکند که از این شرایط راضیست اما زمانی که نور نباشد و و رطوبت حضور بیابد محیطی نمور به وجود میآورد که زندگی را سرد جلوه میدهد

blade runnerblade runnerblade runnerblade runnerblade runnerblade runnerblade runnerblade runnerblade runnerblade runner

پالت رنگی

blade runner