05
اسفندPersian Moons Name
1400
37 بازدید

Urbanized

معماری  هنریست  که فرمی زیبا با عملکردی مناسب برای کاربران فرآهم میآورد

آیا معماری برای داشتن زندگی مطلوب کافیست؟

نظم  وچینش بنا ها میتواند در کیفیت زندگی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد .

طراحی شهری موضوعیست که به چینش بنا ها در کنار هم ، راه های ارتباطی آنها باهم  و ایجاد فضا های  تعاملی در مقیاس کلان میپردازد.

در طراحی یک شهر عوامل زیادی نظیر فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد ، مذهب و… دخیل هستند

با توجه به قدرتی که حکومت دارد عامل سیاست معقوله ایست که تاثیر بیشتری در طراحی شهر ها دارد .

در طراحی شهری نگاه طراح باید صد سال آینده باشد زیرا شهرک ها و عوامل طراحی شده طی زمان خود را بروز میدهند

یک شهر بد با طراحی نامطلوب میتواند  قتل  ، تجاوز ، دزدی  و … را بشدت افزایش دهد  و از طرفی شهری خوب میتواند این عوامل را به حداقل برساند

طراحی شهری میتواند میزان مصرف خانوار را افزایش یا کاهش دهد ، میتواند خانواده را وابسته یا مستقل کند  ، میتواند  جامعه ای سلامت پدید بیاورد یا جامعه ای مریض .

شهر با انسان همواره در حال تعامل است . این تعامل زندگی انسان را  شکل میدهد و میتواند انسان و جامعه را به تباهی یا پیشرفت و تلقی هدایت کند

طراحی یک شهر مشخص میکند که افراد این شهر در پنجاه سال آینده چه مشکلاتی دارند .

مقیاس انسانی در طراحی شهر ها از عوامل بشدت مهم است . به بیان دیگر شهر برای انسان طراحی شده باشد نه برای ماشین

در صورتی که طراحی در مقیاس انسانی باشد و نیاز های انسان در شعاعی کمتر از هزارمتر فرآهم شود ، استفاده افراد از خوردرو شخصی پایین آمده  ، ترافیک کم  شده ، آلودگی هوا کم شده  و شهری سالم تر را شاهد خواهیم بود

از طرفی با پراکنده کردن مناسب تراکم  و طراحی مناسب سامانه حمل و نقل میتوان شهر را سالم تر  کرد

urbanizedurbanizedurbanizedurbanized