05
اسفندPersian Moons Name
1400
48 بازدید

Midnight in paris

فضا جاری در زمان است ، که  سبب خاطره سازی میشود . احساس انسان توسط عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد ، میتواند شنیدن صدایی دلنشین یا  آزار دهنده ، دیدن منظره ای زیبا یا ناموزون ، بوییدن گلی خوشبویا جسمی بد بو و یا لمس سطحی با بافت دلچسب ویا آزار دهنده باشد.

انسان از طریق پنج حس خدادادی که به او داده شده محیط اطراف را حس میکند و این حس در حضور مکان و زمان سبب میشود خاطره ای خوب یا بد ساخته شود ، شدت احساس ماندگاری خاطره را سبب میشود هرچند مغز ما با تمام تلاش سعی میکند خاطرات بد را زیرلایه ها ، خاک کند .

از  اتاق شروع میکنیم ، رنگ اتاق میتواند به شکل مستقیم بر احساس ما درآن زمان تاثیر بگذارد . ما را کسل کند یا به ما انرژی دهد ، ما را پر اشتها یا کم اشتها کند .

بافت دیوار های آن میتواند مارا عصبی  یا ما را آرام کند ، وجود یک گلدان شاید بتواند آن را آرامش بخش تر کند

در مقیاسی بزرگ تر به خانه میرسیم مواردی که در بالا ذکر شد  برای خانه نیز  قابل ذکر است ، هر عنصری که در داخل خانه ما قرار میگیرد به صورت مستقیم بر روی ما تاثیر میگذارد .

حال اگر باز هم مقیاس را بزرگ تر کنیم به شهر میرسیم .

ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و بخشی از روز خود را در خارج از خانه می گذرانیم،

به پارک میرویم ، یا برای قرار ملاقاتی به چای خانه می رویم .

شهر دارای عناصر بسیار بیشتری نسبت به خانه است هر کدام از المان های خرد آن مانند تیرهای برق و یا نیمکت ها بر روی افرادی که از آنها گذر میکنند یا از آنها استفاده میکنند تاثیر میگذارند

میتوانند فرصتی برای عاشق شدن بسازند یا مردم را از هم متنفر کنند اگر بیشتر در شهر بچرخیم

و به فروشگاه ها و المان هایی که آنها استفاده میکنند توجه کنیم متوجه میشویم که هر خرده فضایی که در کنار یک پیاده رو  و یا در مجاورت فروشگاه ها ساخته شده به افراد این فرصت را میدهد تا باهم تعامل کنند ، این تعامل گاه برای انسان سازنده و گاه نابود کننده است .

بنابراین عناصر استفاده شده در یک شهر میتواند آمار  طلاق در یک شهر را افزایش یا کاهش دهد .

با این عناصر میتوان شهری سرشار از صلح یا شهری پر از خشونت ساخت.

معماری عرصه ایست که به فضا ماهیت میبخشد و به انسان ها فرصت ساخت خاطره میدهد از این رو معمار فردی تاثیرگذار بر سایر انسان هاست او مشخص میکند  که مردم چگونه زندگی کنند.

این فیلم به زندگی یک نویسنده میپردازد که در سه عصر در زمان سفر میکند نکته ای که در پس فیلم مشاهده میشود فضا هاییست که بازیگر نقش اول ازآنها استفاده میکنند این فضا به او فرصت میدهد تا خاطره ای خلق شود .این فضا گاه یک پله و یا یک نیکمت در کنار یک کافی شاپ است

از این رو میتوان تاثیر معماری بر عاشقانه بودن شهر پاریس را دید .

midnight in parismidnight in parismidnight in parismidnight in parismidnight in parismidnight in parismidnight in paris