05
اسفندPersian Moons Name
1400
55 بازدید

Grand budapest hotel

این فیلم روایت گر داستان شخصی به نام مصطفی است.

مصطفی خدمتکار هتل است و رئیس هتل را در انجام اموری مشایعت و در مسیر داستان با هم به ماجراجویی میپردازند .

این فیلم سبک ساخت خاصی دارد و با تغییر زمان روایت داستان نوع فیلم آن تغییر میکند .

ساخت صحنه ها و نورپردازی به شکل خوبی صورت گرفته و حس فیلم را به خوبی منتقل میکند .

اگر با دقت بیشتری به فیلم نگاه کنیم متوجه میشویم این اثر برای القای حس بهتر، به کمک معماری از تاثیر فضا استفاده کرده است.

فضا به خوبی حس تنگنا و گشایش را نشان میدهد و رنگ ها به اثر فضا شدت میبخشند .

خاطره سازی توسط فضا نکته دیگری بود که در برخی از سکانس ها در دیالوگ ها متوجه آن میشوید . کاراکتر سرمایه دار صاحب هتل علاقه دارد  تا در اتاقی محقر و ساده  زندگی کند ، زیرا در آن فضا خاطره دارد .

 علارقم اینکه فضا کوچک است اما چون یادآور خاطراتی ارزشمند برای اوست ، دوست دارد در آن باشد . از این رفتار میتوان به ارزش مکان پی برد مکان جاییست که در واحد زمان در آن حضور داریم  و گذشت زمان سبب ایجاد خاطره در آن میشود .

در دیالوگ ها می شنویم که بنای ساختمان  دیگر قدیمی شده و سبک جدیدی در معماری ایجاد شده، اما با این حال این بنا کار خود را به درستی انجام میدهد . از این رو میتوان تاثیر طراحی درست را دید ، هرچند تازگی سبک های جدید را ندارد اما فرد با حضور در آن فضا احساس آرامش کرده و حال خوبی پیدا میکند .

و در نهایت  نکته ای که مطرح است این موضوع است که معماری درست سبب درست کار کردن یک سیستم میشود . تعریف فضا های مورد نیاز سبب میشود که عناصر موجود بتوانند خود را به خوبی نشان دهند ، هتل باشد یا یک اتاق خواب .

grand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotelgrand budapest hotel