12
مهرPersian Moons Name
1400
80 بازدید

exit through the gift shop 2010

Mr brainwash (M.B.W)

فرانسویی مهاجر ساکن لس آنجلس عاشق فیلم برداردی  بدون توجه به هیچ موضوعی فقط فیلم میگرفت حتی فیم های گرفته شده  را تماشا نمیکرد و آنها را در باکسی قرار میداد و در انبار قرار میداد   میتوان ریشه این اعتیاد به فیلم برداری را در کودکی آن دید که بصورت ناگهانی مادرش را  از دست داد و در سخنانش میشنویم که فیلم میگیرد چون  چیزی را ماندگار میکند و دیگر مرگی ندارد

exit through the gift shop داستان زندگی تری گوتا هنرمند خیابانیست

این فیلمی روایتی از زندگی تری ست

زندگی حرفه ای تری از جایی شروع میشود که با یکی از اقوامش که هنرمند خیابانی بود آشنا شد و از اون خواست که از کارش فیلم بگیرد  این شروع شروعی بود بر پیدا کردن روابط بیشتر  و بیشتر شدن زنجیره هنرمندانی که میتواند از آنها فیلم تهیه کند تری خستگی ناپذیر فیلم برداری میکرد شبانه روزی  با وجود تمام موفقیت هایی که در فیلم برداری داشت تری رویایی داشت رویایی دیدار هنرمندی بنام بنکسی  که حتی در خواب هم نمیتواست تصور کند آن را ببیند که یک روز به صورت معجزه وار دیرچه ای برای دیدارش با بنکسی باز میشود بنکسی  به سختی اجازه میدهد تا تری از او فیلم برداری کند در قبال این امتیاز تری مکان هایی که مناسب است برای طرح زدن را به بنکسی معرفی میکند تا روزی که به دیزنی لند میروند   پلیس تری را میگیرد اما به دلیل نداشتن مدرک آزادش میکند از آنجا  رابطه این دو قدرت میگیرد  بنکسی از تری میخواهد که فیلم ها را تدوین کند بنکسی فیلم  تدوین شده را میبیند  و از شدت بد بودن فیلم  به آن توجهی نمیکند به تری میگوید که به هنرمند شدن فکر کند و اندکی بعد در کمال تعجب همگان و با تلاش شبانه روزی تری و تیمش تریدر  اولین نمایشگاهش را فروشی یک ملیون دلاری را ثبت میکند و  بیش از 4000 هنردوس برای دیدن آثارش می آیند

مستر برین واش  هنوز در حال فعالیت است

نکته ای که در پس ماجراست بوم های مورد استفاده هنرمند است  در گرافیتی  بوم ساختمان است

هر ساختمان هویتی منحصر به فرد دارد این هویت به صورت عمومی توسط نمای ساختمان مشخص میشود

هنر همواره در پی ترمیم خود است  اگر نمای ساختمانی زیبا باشد هیچ فردی دست به تغییر آن نمیزند پس گرافیتی به نوعی ترمیمیس بر زخم ی که نمای بد به شهر میدهد نمایی که هویت خود را گم کرده  وهنر مند گرافیتی کار آنرا با هنر خود  فریاد میزند انسان به طور ذاتی دوست دار زیبایسست  پس هنر راهیست که میتوان اعتراض را به صورت  تاثیر گذار  نشان داد انسان ها همواره در کنار  ساختمان ها زندگی میکند پس چه بومی بهتر از نمای ساختمان.

میتوان فضا هایی را برای گرافیتی در ساختار شهر ها در نظر گرفت میتوان پلازا های شهری را به فضایی گالری طور مبدل کرد که هم هنر مند فضایی برای ارائه هنر خود داشته باشد و هم افراد جامعه با هنر ارتباط بهتر و موثر تری برقرار کنند.

با قرار دادن این فضا ها در شهر تاریخ مصوری از مراحل تکامل هنر در جوامع مختلف خواهیم داشت  و هر شهر هویت تاریخی برای خود خواهد یافت.