31
شهریورPersian Moons Name
1400
80 بازدید

High-Rise

این فیلم اهمیت توجه به اقشار مختلف جامعه در حین طراحی را نشان میدهد. اینکه چگونه معمار با نادیده انگاشتن این موضوع سبب ناهنجاری می شود. داستان در یک برج لوکس در دهه 1970 اتفاق می افتد که دارای امکانات رفاهی شامل استخر، سالن بدنسازی، سوپر مارکت و حتی یک مدرسه ابتدایی است.، ساکنان دلیل کمی برای ترک ساختمان بعد از ساعت کار دارند و به طور فزاینده ای از دنیای خارج منزوی شده اند.

حجم آپارتمان


فضای داخل واحد آپارتمان


فضای داخلی آپارتمان


نمای خارجی آپارتمان

 

 

اما مشکل این برج این است که همه نوع قشر افراد در آن حضور دارند. سکونت در این برج با توجه به جایگاه اجتماعی شهروندان تعریف شده که چیدمان طبقاتی آن نگاهی از بالا به پایین دارد. برجی که از قضا جایزه معماری برده و مورد تشویق و حمایت دولت آلمان قرار گرفته است.

سوپر مارکت برج

هرچه از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار باشید، در طبقات بالاتر سکونت کرده، مردم طبقات پایین تر نسبت به طبقات بالا کینه و دشمنی دارند و در باطن ساکنین این برج از تمام جزییات زندگی یکدیگر باخبرند و به گونه ای رقابتی کینه توزانه خواهند داشت.
اوج بی نظمی و ناهنجاری وقتی اتفاق می افتد که اختلاف طبقاتی در سکانسی از فیلم نمود پیدا می کند، جایی که استخر منحصر به افراد ثروتمند شده است. زیرساخت ها شروع به خرابی می کنند و تنش بین ساکنان آشکار می شود و ساختمان به زودی به هرج و مرج فرو می رود.  وضعیت برج آشفته می شود و قتل، خودکشی، تعرض به حقوق یکدیگر، دامنگیر ساکنین می شود‌. در سکانسی از فیلم، آقای رویال معمار ساختمان که در طبقه آخر ساکن است، خطاب به دکتر طبقه متوسط(رابرت لاینگ) می گوید که عنصری را در طراحی ساختمان فراموش کرده، اما عنصر فراموش شده چیست؟ بی گمان انسان است. انسان با تمام نیازها و واکنش هایش.

ما به عنوان یک معمار ظرف زندگی انسان را طراحی میکنیم. ظرف هر انسان باید متناسب با نیازها، طرز فکر و روحیات او باشد.