13
اسفندPersian Moons Name
1399
155 بازدید

نقد مستند Koyaanisqatsi1982

کارگردان و تهیه کننده: گادفری رجیو
تاریخ انتشار: 28 آوریل 1982
مدت زمان: 85 دقیقه
میتوان گفت فیلم کویاناتسی به طور خلاصه در مورد “ارتباط انسان و طبیعت” است.
فیلم با تصویری از دیوار غاری آغاز میشود، در ادامه تصاویر هوایی درخشانی از زیبایی طبیعت بکر و دست نخورده به نمایش میگذارد که با تکنیک های سینمایی مثل اسلوموشن، موسیقی و… توانسته تاثیری چند برابر بگذارد. اولین حضور انسان در صحنه طبیعت، ماشین های کشاوزری و تاسیسات زیر زمینی ست که در ادامه منجر به ساخت سدها، تاسیسات و پالایشگاه ها میشود. همین امکانات ابتدایی مثل برق کشی، گاز کشی و آب کشی ها باعث شد تا انسان ها برای زندگی از یکجا نشینی خارج بشوند و شهرها شکل دیگری بگیرند. این امکانات دهی اولیه که با افزایش جمعیت و متقاضی همراه شد سبب شد تا شهر های بزرگ شکل بگیرند.
نکته مهمی که از تصاویر شهرها برداشت میشود این است که در شهرها، ساختمان ها عنصر ثابت و پایه اصلی هستند، و این انسانها، روزها و آسمان ست که از آنها میگذرند تا زندگی به کمک ساختمان ها جریان داشته باشند. درواقع تصاویر نشان میدهد که بستر وقوع زندگی، ساختنمان ها و معماری شهرهاست. در اینجاست که تاثیر و نقش بسزای معماری و شهرسازی و تفاوت معماری خوب و بد دیده میشود.
در تصاویر انتهایی با مرتفع شدن برج ها تمام چیزی که از صحنه شهری دیده میشود مصنوعات دست انسان هاست که با برنامه ریزی طراحی و اجرا شده اند و طبیعت کمترین جای را در آنها دارد. درواقع شهرها شبیه زندان هایی شده اند که با شلوغی و همهمه و تعریفی که از کار و نیاز برای شهروندان می سازد، انسانها را درون چارچوبی بسته نگه داشته و ارتباط آنها را با سکوت و طبیعت بیرون به صفر رسانده است.
همه چیز در شهرنشینی مدرن، ماشینی شده است که این موضوع جدا از رویای انسانها برای زندگی ایده آل است. در تصاویر تایم لپسی که شلوغی خیابان ها و شهرها را نشان میدهد به خوبی پیداست که انسان ها آزادی عملی چندانی ندارند، آنها در یک خط خیابان یا یک راهرو گیر افتاده اند و تنها با تکرار زندگی را میگذرانند که این موضوع آنها را شبیه به خط تولید یک کارخانه کرده است.
به طور خلاصه نتیجه ای که از نقد این فیلم میگیریم خلاصه در “معماری و شهرسازی” میشود. طراحان شهری و معماران هستند که میتوانند جلوی پیشرفت دیوانه وار شهرهای بزرگ را بگیرند. آنها باید با طراحی درست اندام شهری، نیاز انسان ها را برای زندگی آسان تر تامین کنند. وظیفه آنهاست که با طراحی کارآمد جلوی رشد بی وقفه و غیر ضروری شهرها را بگیرند. بدیهیست که تاثیر ادغام شهر و طبیعت، پراکندگی کاربری های شهری به طوری که دسترسی برای عموم راحت باشد میتواند بار بزرگی از مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر و شلوغی سرسام آور شهرها را بردارد.

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982


صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982

صحنه ای از فیلم koyaanisqatsi1982