26
بهمنPersian Moons Name
1399
127 بازدید

koyaanisqatsi 1982

فیلم با دیدی از یک غار شروع میشود که بر روی دیوار های آن نقاشی های قدیمی که همانند نقاشی های سرخ پوست هاست، کشیده شده. که هم زمان صدایی می آید که اسم فیلم را تکرار میکند که به زبان سرخ پوستی به معنی زندگی دیوانه وار یا زندگی بدون توازن هست. بعد از این قاب، تصویر موشک که در حال پرتاب شدن است دیده میشود، این تصویر متفاوت از تصویر ابتدا فیلم هست چون به لحاظ بازه زمانی از هم فاصله دارند چون غاری که دیوار های آن با نقاشی های سرخ پوستی کشیده شده مربوط به تاریخ و زمان قدیم است اما موشک به گونه ای نمادی از دنیای مدرن است که در واقع پیشرفت انسان را در طول زمان نشان می‌دهد. بعد از آن  تصاویری از طبیعت و جنگل و صحرا و خروش آبشار ها نشان میدهد.. بعد از آن تصاویری میبینیم از اتوموبیل و حضور انسان که همان طبیعت را مغلوب خودش کرده برای مثال در صحرا ها نیروگاه احداث کرده و سد را بوجود اورده. بعد از ان نمایی را میبینیم که گیاه در پیش زمینه و انفجاری در پس زمینه رخ داد که این انفجار رفته رفته بزرگ تر و وسیع تر میشود که در واقع نشان دهنده غلبه انسان بر طبیعت است و انسان سعی بر نابودی آن دارد. نحوه تصویر برداری دوربین بگونه ایست که گیاه در جلو تر از انفجار نشان میدهد و روی گیاه فوکوس دارد ممکن است به این دلیل باشد که کارگردان موافق با  انفجار نیست و سعی در حفظ طبیعت دارد. در سکانس های بعدی فیلم شهر را نشان میدهد که بعضی از افراد رهگذر که از مقابل دوربین رد میشوند، به دوربین نگاه میکنند انگار که فرد عجیبی را دیده اند. سکانس بعدی افرادی دیده میشوند که با تعجب به یک ساختمان شیشه ای نگاه می‌کنند. بعد از آن تصویری است از تانک ها و بمب باران ها و نیرو های نظامی و بعد از این سکانس، سکانسی را می‌بینیم از شهری که سایه ابر ها روی آن افتاده تقریبا شباهت زیادی به یکی از سکانس های قبل که طبیعت بود، دارد که سایه ابر ها روی کوه افتاده بود.. در واقع حس تکرار را بوجود آورده است. در ادامه انفجار ساختمان های قدیمی تر را میبینیم اما ساختمان های شیشه ای باقی میماند که این انفجار هم مانند سکانس های قبل نوعی حس تکرار را بوجود اورده است. در سکانس بعدی وارد زندگی شهری مدرن میشویم که در قسمت هایی از آن کار کردن سریع انسان ها با استفاده از ماشین الات صنعتی را میبینین که در ان انسان ها بی وفقه و مثل یک ربات کار میکنند  و در نهایت در رستوران ها و مغازه ها دستاورد خودش را خرج میکند. نمایی از کارخانه سوسیس را نشان میدهد که سوسیس ها در ردیف هایی و مسیر مستقیم حرکت میکنند و افرادی در بالا آن ها ایستاده اند که سوسیس هایی با شکل متفاوت از سایر را گلچین میکنند… در سکانس بعد ادم هایی را میبینیم که در مسیر مستقیم پله برقی در حال حرکت هستند که شاید در اینجا سوسیس ها را به این ادم ها تشبیه میکند که اگر متفاوت از بقیه باشند و راهی که همه میروند را نروند در انتها آن ها نیز از دور خارج میشوند. شاید این تشبیه برای مقابله با یکسان سازی انسان ها استفاده شده.. در دنیای مدرن سعی بر این است که انسان ها را تبدیل به موجوداتی شکل هم و بدون خلاقیت کنند که همگی صرفا کار خاصی را انجام دهند. در سکانس های بعدی میبینیم که سرگرمی انسان ها بازی کامپیوتری شده که در حین بازی شاد نیستند و شاید هم افسرده اند. بعد از آن ریتم تندی را میبینیم که انسان ها در حال خرید کردن اند.. در سکانس های پایانی زندگی شهری را میبینیم که از نمای نزدیک تری افراد را دنبال میکنند که اغلب چهره های گرفته و ناراحتی دارند و تصاویر از فقر هم در این سکانس ها دیده میشود.. فقیری که دست چروکیده خودش را برای کمک بالا آورده نشان دهنده درماندگی انسان از دنیای مدرن است. بعد از آن سکانس یک موشک را میبینیم که در سکانس ابتدایی فیلم هم بود که به مقصد خود نرسیده و منفجر میشود.. همین موشک در قسمت ابتدایی به سمت بالا حرکت کرده و انفجار و آتش گرفتنش برای پرواز بود. این موشک در اسمان منفجر میشود و دوباره صدایی می اید که اسم فیلم را تکرار میکند. بعد از انفجار موشک تکه هایی از آن که در حال سقوط هستند. اسلوموشن می‌شود و تکه ها آهنی ناشی از انفجار به دور خود نیچرخد و دوربین روی آن ها زوم میکند. شاید این تکه ها تشبیه شده اند به همان انسان های ناراحت و سردرگم امروزی است. انسان ها که در دوره مدرن فقط به دور خود میچرخند و سردرگم اند… در اخر سکانس درون غار را می‌بینیم که در نتیجه حرکات دایره ای تکه های اهن که به انسان ها تشبیه شده اند به نقطه اول رسیدند و شاید نشان دهنده اینکه پایانی برای این دور وجود ندارد و چیزی تحت عنوان پیشرفت در کار نیست

koyaanisqatsi_06 KEY ONLINE